Meny Stäng

Prästgården

pb

VÄLKOMNA TILL NORRA VRAMS PRÄSTGÅRD

Norra Vrams Prästgård utgör den bevarade boningslängan i en tidigare delvis kringbyggd gård. Prästgårdens historia går tillbaka till år 1816, då socknens ”näst finaste hus” byggdes med hjälp av slottsherren på Vrams Gunnarstorp.
År 1816 var Lars Andreas Palm kyrkoherde. Hans porträtt kan vi se i det gamla gästrummet, som finns på nedre botten. L A Palm var också med i Helsingör, när den blivande kronprinsen, senare kungen, Carl XIV Johan avsvor sig sin katolska tro, för att sedan som protestant kunna stiga i land i Helsingborg.
År 1901 kom Claes Caroli som kyrkoherde till Norra Vram, för att sedan efträdas av sonen Gunnar, som pensionerades 1964.
Sedan år 1982 har hembygdsföreningen hyrt hela prästgården fram till 1993 då prästgården kunde friköpas, delvis tack vare välvilliga bidragsgivare samt välvilja från Bjuvs kyrkliga samfällighet.
Norra Vrams prästgård med sin bakomliggande naturtomt har ett mycket stort värde för miljön vid Norra Vrams medeltidskyrka. Prästgården har en en delvis bevarad interiör. Många inventarier är från 1800-talets senare hälft och sekelskiftet.
Den mest bemärkte prästen, som bott här är dock Gustaf Henrik Mellin.

Pojken, som gömde sig i ”bakugnen, då ryssen härjade i Finland 1809, blev välbeställd präst i Norra Vram. För hundra år sedan lästes allmänt hans historiska romaner, där barndomens rysshat, är en framträdande ingrediens. Det handlar naturligtvis om författaren Gustav Henrik Mellin, född 1803 i Revolaks i Finland. 1810 fick hans familj fly över till Sverige och Västergötland. 1815 dog hans far och ett år senare hans mor. G H Mellin växte sedan upp hos psalmdiktaren FM Franzén, som sedan lät honom studera till präst. Han prästvigdes 1829 och blev pastorsadjunkt i Stockholm, där han nu också började skriv böcker och umgicks flitigt med dåtidens litterära kändisar Fredrika Bremer, C J L Almqvist m fl.

Blomman på Kinnekulle, Flickorna i Askersund heter några av de noveller som läsarna för hundra år sedan ryste och grät över. I Sveriges sista strid frammanar han en kuslig framtidsbild av Sveriges kamp mot Ryssland. 1852 tillträdde han sin tjänst som kyrkoherde i Norra Vram. På sin nya post tog han sig ofta an allmogens sak.

G H Mellin dog 1876

pb3