Meny Stäng

Arkivet

Vårt hembygdsarkivs huvuduppgift är att ta emot, organisera, bevara och ställa till förfogande lokalt privatbetonat arkivmaterial enligt de regler som gäller arkivering. I hembygdsarkivet finns lokala föreningars, folkrörelsers, andelslags, affärsinrättningars, familjers, släkters och privatpersoners arkiv.

Vill du besöka vårt arkiv för att släktforska, boka en tid genom att ringa 042 78220 eller maila oss genom att tryck på brevet nedan, så bestämmer vi en tid för ditt besök.