Meny Stäng

Arkivet

Vårt hembygdsarkivs huvuduppgift är att ta emot, organisera, bevara och ställa till förfogande lokalt privatbetonat arkivmaterial enligt de regler som gäller arkivering. I hembygdsarkivet finns lokala föreningars, folkrörelsers, andelslags, affärsinrättningars, familjers, släkters och privatpersoners arkiv.

Vill du besöka vårt arkiv för att släktforska, boka en tid genom att ringa 0702-50 46 00 eller maila oss genom att tryck på brevet nedan, så bestämmer vi en tid för ditt besök.