Meny Stäng

Om föreningen

Historik

Föreningen bildades 1928 på initiativ av kartografen Edwin Ahlanzberg och handlanden Josef Nilsson. Enligt stadgarna har den till ändamål att:
”Främja hembygdsvården och naturskyddet i Billesholm med kringliggande bygder och vill i detta syfte verka för behållandet av de säregna förhållanden, som i kulturellt hänseende utmärker trakten i fråga, bevarandet av natur och kulturminnen av värde, samt verka för ökandet av kunskapen om och därmed kärleken till hembygden”.

Som ett led i denna strävan började Josef Nilsson 1954 ge ut lokaltidningen ”Vi Billesholmare”, som från och med år 1969 blev föreningens medlemsblad. Efter Josef Nilssons bortgång 1976 ändrades namnet till ”Grufvan” 1977.

Ny redaktör blev Ernst Olsson, som kom att redigera tidningen i hela 25 år fram till och med 2001. Samtidigt kom tidskriften också nu att omfatta inte bara Billesholm utan även kommundelarna Bjuv och Ekeby. Från och med år 2002 ges nu varje år ut en årsskrift, som redigeras av en styrelsevald redaktionskommitté. Årsskriften brukar distribueras i februari nästföljande år.
För sin verksamhet disponerar föreningen prästgården i Norra Vram sedan 1982 och vidare som ägare till fastigheten från 1993. Den anrika prästgården blev 1995, efter initiativ från styrelsen, byggnadsminnesförklarad.
I den rymliga kulturbyggnaden, byggd år 1816, finns nu hembygdsarkiv och antikvariat samt ett minnesrum över 1800-talets folkkäre författare, Gustaf Henrik Mellin, tillika präst i N Vram. Dessutom finns ett museum i en annan byggnad på tomten kallad ”Stallet”.