Meny Stäng

Här hittar du det mesta av det bästa.

Ca 4.000 böcker väntar på att byta ägare.
Romantik, spänning, fakta, historiska romaner, konst och lyrik finner du ett bra urval av.
Givetvis har vi också hyllor med äkta skånsk litteratur, där du självklart även hittar bygdemål.

Dessutom tillhandahåller vi även nyskriven hembygdslitteratur, där du hittar bygdens egna författare, John Johansson, Hasse Persson och Ernst Olsson m fl.

Besök antikvariatet på facebook